Categorieën
Endulen Tanzania

Stand van zaken augustus 2021

In de nieuwsbrief naar donateurs en geïnteresseerden van begin juli 2021 hebben we aangegeven dat we het netwerk rond het Endulenziekenhuis in kaart wilden brengen en dat we de betrokkenheid van Frans Senff, zij het in zeer afgeslankte vorm, wilden voortzetten.

In dit verband hebben we een contact aangeknoopt met Dr. Florian Schneider uit Munster, Duitsland, waar Frans ook een langjarige samenwerking mee heeft gehad. Florian heeft in augustus Endulen bezocht om de situatie van het ziekenhuis te inventariseren. Het goede nieuws is dat het ziekenhuis een jonge, energieke ‘Medical Officer in Charge’ bleek te hebben (Dr. Magdalena) en dat de financiële administratie er keurig en transparant uitzag. Minder goed nieuws was de nijpende financiële situatie van het ziekenhuis, veroorzaakt door het wegvallen van de financiering vanuit de Ngorongoro Conservation Area organisatie (naar verluid vanwege de coronapandemie). Er zijn wel ontwikkelingen die enige hoop geven dat deze steun in de toekomst weer op gang zou kunnen komen, maar hier is nog geen helder zicht op. In de tussentijd zijn er enkele Europese organisaties die, zij het zeer tijdelijk, in 2021 het gat enigszins dichten. Dit zijn het Bisdom van Munster, de Pro Watschinger-organisatie in Oostenrijk en Stichting Chagos. Wij hebben dus de maandelijkse bijdrage die Frans Senff persoonlijk ter beschikking stelde overgenomen, al zullen we dit niet heel lang vol kunnen houden. Er moet dus gewerkt worden aan een meer structurele oplossing.

Het contact met Florian Schneider heeft er ook toe geleid dat Stichting Chagos de bekostiging van twee zgn. foetale-dopplerapparaten op zich heeft genomen. Hiermee kunnen harttonen van ongeboren baby’s worden geregistreerd ten behoeve van de begeleiding van zwangerschappen en baring. De apparaten zijn deze maand in gebruik genomen, zie foto hieronder. Met dank aan de donateurs van Stichting Chagos!

Het foetale dopplerapparaat wordt in gebruik genomen.

Een andere connectie die we hebben gelegd is die met de Flying Medical Service, cruciaal voor het leveren van basale medische zorg aan de buitenposten van het ziekenhuis, waar Frans ook nauwe banden mee onderhield. Op zijn doorreis van de VS naar Tanzania is de directeur van FMS, Pat Patten, op bezoek geweest bij ons in Assen en heeft hij ons van nuttige adviezen voorzien. Die zullen ons verder helpen bij het in kaart brengen wat wij voor het ziekenhuis kunnen doen, naast de huidige salarissteun en onze recente bijdrage voor de medische apparatuur.

We zullen via dit soort nieuwsbrieven de donateurs en geïnteresseerden op de hoogte houden van wat wij doen. Mocht u geen prijs stellen op het verder ontvangen daarvan dan kunt u zich beneden afmelden. Mocht u echter suggesties hebben of ons willen ondersteunen dan horen wij graag van u.

Ook horen we graag of er nog anderen zijn die zich op deze nieuwsbrief willen abonneren. Zij kunnen zich hier opgeven.

Voor andere zaken kunt u het beste met dit formulier contact opnemen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

vijftien − zes =

DutchEnglishGermanIndonesianSwahili