Cacao

Cacao is een gewas dat in Papoea goed gedijt. In principe is hiermee door een boer een inkomen te verdienen via de export naar andere eilanden binnen de archipel of het buitenland.

Een kweekkas voor jonge cacaoplanten

Zoals elders in de wereld wordt cacao in Papoea voornamelijk door kleine zelfstandige boeren geteeld. Voordelen van de bedrijfsvorm ‘kleine boeren’ zijn: de boer kan de opbrengst aan de hoogste bieder verkopen, hij/zij heeft echt een ‘eigen’ bedrijf en kan daarmee zijn/haar ondernemersvaardigheden ontwikkelen. Nadelen zijn dat de boer ‘er alleen voor staat’, geen begeleiding en training krijgt en overgeleverd is aan de vrije markt. Deze nadelen kunnen gedeeltelijk worden opgevangen door het werken in coöperaties of via diverse vormen van contractteelt in samenwerking met een (betrouwbare en effectieve) entiteit die als tussenstation fungeert tussen boer en afnemers.

In de omgeving van Jayapura zijn vele dorpen met boerengemeenschappen. Heel goed gaat het hier niet met de cacaoteelt. Er is sprake van verouderde bomen die worden aangetast door plagen en ziekten. Daarnaast krijgen de boeren weinig betaald per kilo cacao. Stichting Chagos wil trachten een bijdrage te leveren om hier enige verbetering in te brengen, in samenwerking uiteraard met andere organisaties. Wellicht blijkt het mogelijk om tot een export van hoge kwaliteit cacao naar Nederland te komen., waarbij de waardeketen volledig inzichtelijk is en de boeren kunnen profiteren van de hogere prijzen voor kwaliteitschocolade.

DutchEnglishGermanIndonesianSwahili