Doneren aan ANBI- instelling

Stichting Chagos heeft de ANBI-status. Dat kan hier geverifieerd worden. ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat een donatie van de belasting kan worden afgetrokken. Vereiste is wel dat het een jaarlijkse donatie betreft voor de periode van tenminste vijf jaar. Hiervoor moet een geefovereenkomst worden afgesloten waarin het jaarlijkse bedrag wordt gespecificeerd. Een formulier voor een dergelijke overeenkomst is hier te vinden. Het bestuur van Stichting Chagos helpt u hier graag bij.

DutchEnglishGermanIndonesianSwahili