Digitale versies

De digitale versies van het boek zijn hieronder te downloaden. Als tegenprestatie verwachten we een bijdrage van € 10 aan Stichting Chagos, bankrekeningnummer NL45INGB0006224282.

Dit komt ten goede aan de projecten die beschreven staan op deze website. Dank!